Thấy gì từ báo cáo U.S Web Traffic tháng 7 của ComScore?

Phân tích của tôi từ thông tin của bản tin: “Yahoo Tops Google for U.S Web Traffic in July, ComScore Says” (Bloomberg).
1. Nhiều năm qua, mặc dù từng có giai đoạn sụt giảm về web traffic, Yahoo! hầu như vẫn nằm trong Top 3 của Comscore. So với content portals khác như Microsoft hay AOL, Yahoo vẫn là cổng thông tin nội dung lớn nhất Hoa Kỳ.
2. So sánh vị trí số 1 của Yahoo với Google hay Facebook là một sự so sánh không chính xác. Đặc thù của Y! là portfolio có rất nhiều website cung cấp thông tin nội dung, tiếp nhận traffic từ các content feeders như Google/Facebook. Do đó, traffic patterns của các content portals nói chung và Yahoo nói riêng là ít ổn định hơn Google/Facebook. Vì vậy, vị trí số 1 của Yahoo không có ý nghĩa gì nhiều.
3. Trong 6 tháng đầu năm 2013, đường tăng trưởng của Yahoo có biến động giống như Microsoft và AOL. Nói cách khác, đây là biến động có tính chất chu kỳ của các content portals nói chung.
4. Trên đây là hai lí do tôi muốn nhấn mạnh tại sao chính sách của Marissa Mayer vẫn chưa đủ thuyết phục. Tuy nhiên, như tôi đã phân tích chiến lược tăng trưởng của M. Mayer qua phiên bản mới của Flickr: Tạo ra synergy giữa các tài sản web khác của Yahoo thông qua tăng trưởng tích luỹ. Hành vi này giải thích động cơ cho thương vụ mua lại Tumblr. Điều này được phản ánh như thế nào?
5. Thứ nhất, một portfolio đa dạng sẽ giúp Yahoo! giảm tác động tiêu cực diễn ra do biến động của traffic patterns, như đã nói ở điểm 2 & 3. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng trưởng tuyệt đối về traffic.
6. Thứ hai, tổng unique visitors trong thị trường được thống kê bởi Comscore là không biến động nhiều, và tương đối phẳng. Trong hoàn cảnh đó, tăng trưởng tuyệt đối về unique visitors của Yahoo cho thấy thương hiệu này đang trở lại top-of-mind của người sử dụng internet.
7. Do đó, vấn đề của chiến lược tăng trưởng nằm ở câu hỏi: Yahoo sẽ làm gì để duy trì userbase đang mở rộng trở lại? Chúng ta chỉ mới thấy synergy tiềm năng giữa các tài sản web của Yahoo (Flickr, Tumblr) được thể hiện ở khía cạnh traffic. Mối liên kết hữu cơ giữa các tài sản web của Yahoo vẫn chưa rõ ràng như chiến lược của Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s