Bottle of Lies – Katherine Eban

Bottle of Lies – Katherine Eban

Cuốn sách tổng hợp hành trình điều tra của nữ nhà báo Katherine Eban về những mảng tối của ngành công nghiệp sản xuất thuốc biệt dược gốc ở Ấn Độ, Trung Quốc và nguy cơ từ những viên thuốc kém chất lượng đến người tiêu dùng toàn cầu. Những trường hợp như vụ án VN Pharma ở Việt Nam chỉ là mắt xích nhỏ trong chuỗi những lời lừa dối của những công ty dược, những người quản lý dược…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s